گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۹۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۸۳۸۹۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/٨/٢١ - ۸۷۶ مورد

پروتزهای دندانی


پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی ظاهر و

 عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار می باشد.

گروه پروتزهای دندانی دارای ۳ رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از: الف) آموزشی،  ب) پژوهشی، . ج)درمانی

الف) آموزش:                 

 تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز کامل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای کامل (۲ واحد کارگاهی) ترم۵          

پروتز کامل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۶

درمان بیماران با بی دندانی کامل (۱ واحد نظری) ترم ۸             

 کامل عملی ۱ و کامل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۶ و ۹        

·      تعداد ۷ واحد در حوزه پروتز پارسیل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای پارسیل (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵                         

 پروتز پارسیل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۷                   

  پروتز پیشرفته نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰   

پارسیل عملی ۱ و پارسیل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۷ و ۱۰

·     تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز ثابت میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای ثابت (۲ واحد کارگاهی) ترم ۸                     

 پروتز ثابت نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۹

پروتز پیشرفته نظری ۲ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰       

  ثابت عملی ۱ و ثابت عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد) ترم ۹ و ۱۰

 و تعداد ۱۶ واحد دروس مرتبط با پروتز دارند که همه یا بخشی از آن را در بخش پروتز می گذرانند و عبارتند از:

مرفولوژی (۲ واحد کارگاهی) ترم ۴

پروتز پیشرفته عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

ایمپلنت (۱ واحد نظری) ترم ۱۱

ایمپلنت عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

دندانپزشکی تشخیصی ۷ (۱ واحد کارگاهی) ترم ۱۲

درمان جامع ۱ و درمان جامع ۲ (هر کدام ۲ واحد کارورزی) ترم ۱۱ و ۱۲

اخلاق پزشکی- تعهد حرفه ای و قانون (۱ واحد کارگاهی) ترم ۷

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی (۲ واحد نظری) ترم ۵

کنترل عفونت (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

ب) پژوهش: این گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی و تحقیقات بسیار فعال بوده است.

ج) درمان : این گروه عهده دار آموزش عملی دانشجویان دوره دکترای عمومی در حوزه پروتزهای دندانی (پروتز کامل، پروتز پارسیل، پروتز های فک و صورت، و پروتز ثابت)، درمان ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی ( TMJ)، و درمان های متکی بر ایمپلنت ثابت و متحرک می باشد

 


جستجو
اربعین (۵۸۹۴ بازدید)
محرم (۵۸۲۲ بازدید)
اردوی جهادی (۵۰۹۱ بازدید)
شهدا (۲۴۲۷ بازدید)
خوش خلقی (۲۲۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...