گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۹۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۸۳۸۹۴ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/٨/٢١ - ۸۷۶ مورد

edo


مسئول EDO دانشکده 

خانم دکتر سکینه محمد پور

متخصص پروتز

شرح وظایف مسئول واحد

1- همکاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضاي هیاًت علمی و فرایندهاي

آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی در مانی مربوطه

2. ارائه مشاوره در زمینه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

3. ارائه مشاوره در حیطه هاي مختلف فرایند یاددهی – یادگیري، اجراي روش هاي نوین

آموزشی و ارزشیابی به گروههاي آموزشی و اعضاي هیاًت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

4. شرکت فعال در جلسات شوراي آموزشی دانشکده

5. دبیر کمیته علمی دانشجویی و استعداد هاي درخشان

کارشناس    EDO  دانشکده

خانم زهرا یزدان پناه صفری کوجی

کارشناس کتابداری پزشکی


جستجو
اربعین (۵۸۹۴ بازدید)
محرم (۵۸۲۲ بازدید)
اردوی جهادی (۵۰۹۱ بازدید)
شهدا (۲۴۲۶ بازدید)
خوش خلقی (۲۲۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...